Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Niech za przyczyną Bożej Dzieciny w naszych
sercach zagości prawdziwy pokój w świecie zdominowanym lękiem
i często pozbawionym nadziei.
Niech pokorna kontemplacja Tajemnicy Wcielenia będzie dla nas
źródłem duchowych mocy i radości.
Niech otacza nas miłość i ludzka życzliwość, dzięki którym łatwiej
jest znosić przeciwności losu.
A Nowy Rok 2022 niech upływa w zdrowiu, szczęściu
i wszelkiej pomyślności.

Z darem modlitwy

Ks. dr Andrzej Łuszcz
Proboszcz parafii MB Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach
Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.