Życzenia Wielkanoc 2023

Alleluja, Alleluja, zmartwychwstał Pan! Życzę Wam kochani  i Waszym rodzinom, abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto „zmartwychwstania” poprzez odradzanie się w Waszych sercach miłości do najbliższych oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia. Wesołych świąt!

Z darem modlitwy Ks. dr Andrzej Łuszcz