Zarząd

Prezes – ks. Andrzej Łuszcz
Wiceprezes – Piotr Remiszewski
Sekretarz – Anna Maciukiewicz
Skarbnik- Janusz Kopczyński
Członek zarządu – Weronika Roczkowska