Spod strzechy cichych poetów

Poezja od ludu dla ludu. IX EDYCJA-2016 r. w Tyszowce-Zamłynie pow. Tomaszów Lubelski.
Foto:  R. Horbaczewski
W tym roku  do  Agroturystycznej Zagrody Rekreacyjnej „Mniszek” zgłosiło się dziewięciu poetów, by stanąć w szranki o najwyższy laur jakim jest statuetka mini festiwalu Mniszek-Stock. Występowali w kolejności Pan Zenobiusz Badach z Zamościa, Pani Małgorzata Nawój z Wiszniowa gm. Mircze, Państwo Norbert Samulak i Zuzanna Samulak z Dzierążni gm. Krynice, Pani Helena Machlarz z Majdanu Sielec gm. Krynice, Pani Anna Krupa, Pan Zieńczuk Mieczysław z Zamłynia gm. Tyszowce. Oprócz  tych poetów, którzy brali udział, uczestnictwo deklarowało sześcioro poetów, troje z Tomaszowa Lubelskiego, jedna osoba z Warszawy i z Olsztyna, jednak niespodziewane okoliczności życiowe, w tym zdrowotne nie pozwoliły im na uczestnictwo w festiwalu. Dwoje poetów było obecnych na festiwalu jako słuchacze. Frekwencja słuchaczy była w tym roku rekordowa ponad osiemdziesiąt osób z dziećmi. Festiwal jak zawsze składał się z dwóch części, czyli przywitanie wszystkich poetów, słuchaczy i uroczyste otwarcie z ceremonialnym wstępem. Część drugą po  przerwie festiwalową uroczystość  poprzedził  występ dzieci, które wcześniej namalowały plakat festiwalu. Drugą część zawsze kończy spektakl wyłaniania przez słuchaczy laureata pierwszego miejsca i dalszej kolejności. Prawo do głosowania posiada każdy słuchacz w wieku od lat piętnastu  i może oddać jeden głos. Głosy liczy powołana tzw. komisja skrutacyjna wybrana spośród słuchaczy przez samych słuchaczy, składająca się z  trzech osób. Poeci uczestniczący w konkursie nie biorą udziału ani w głosowaniu, ani w wyborze komisji. Przewodniczący komisji skrutacyjnej przekazuje wyniki głosowania prowadzącemu, który ogłasza kto został  laureatem i dalszą kolejność zajmowanych miejsc. W dalszej kolejności następuje wręczenie laureatowi symbolicznej statuetki z dyplomem oraz nagrody rzeczowej z odśpiewaniem na stojąco „Sto lat”. Pozostali poeci drugiego i trzeciego miejsca otrzymali dyplom i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe w tym roku w kwocie 500 zł ufundował Burmistrz Tyszowiec, 100 zł organizator.
Wyjątkową „wisienką” na przysłowiowym torcie w tym roku był ks. Andrzej Łuszcz z parafii Buśno, położonej między Hrubieszowem a Chełmem, który ufundował nagrodę rzeczową w kwocie 100 zł. za „niewdzięczne” czwarte miejsce.
Obecność Ks. A. Łuszcza zaowocowała również jego wystąpieniem przed mikrofonem. Złożył uroczyste powinszowania, gratulacje z życzeniami i pobłogosławił inicjatywę Mini Festiwalu Spod Strzechy Cichych Poetów i  wszystkich obecnych na imprezie.
Również informacyjnie ze zdjęciami uwiecznił festiwal dziennikarz Pan Robert Horbaczewski, który każdego roku jest obecny i rejestruje dla prasy powyższe zdarzenie. Należałoby wspomnieć jeszcze, że po raz pierwszy w tym roku swoją twórczość malarską zaprezentowały dwie Panie tj. Pani Lidia Więcek z Krzywego Stoku gm. Komarów i Pani Zuzanna Samulak z Dzierążni gm. Krynice. Obrazy były dodatkową atrakcją festiwalu,  można było podziwiać kumulując w sobie piękno wierszy, przyrody,  muzyki, z treścią jaka została przelana na płótno. Integracja poetów z malarzami wyzwala dodatkową wenę skutkującą narodzinami nowego piękna  a ta udostępniana jest dla publiczności, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Biesiada, grillowanie, śpiewy i tańce są uwieńczeniem uroczystości, która dla wytrwałych zwykle trwała do wschodu słońca.
Tekst : Mniszek – 16. 08. 2016 r.

Relaks w Posadowie

Dzieci i młodzież z parafii pw. Wniebowzięcia NMP z Buśna 27 czerwca uczestniczyła w udanym wyjeździe do Posadowa, aby tam podsumować miniony rok szkolny i w radosnej atmosferze rozpocząć wakacje.

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci za pomoc w organizacji wycieczki.