Chrystus Pan Zmartwychwstał. Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odnowy życia i nadziei, pragnę życzyć Wam Bożego pokoju, siły, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech łaska Tego, który skruszył wrota śmierci, umocni nas w wypełnianiu codziennych zadań i uzdolni do głoszenia Dobrej Nowiny o nowym życiu, którego jesteśmy uczestnikami. Pozwólmy aby łaska Pana przekształciła nas wewnętrznie, bądźmy ludźmi skupionego a nie rozproszonego serca, czuwającymi na modlitwie, mimo obrazów i trosk wypełniających naszą duszę. Jak lud oczekujący świtu nowego dnia dajmy się znów i wciąż zafascynować Bożej miłości.

Z darem modlitwy ks. dr Andrzej Łuszcz