Ks. Andrzej Łuszcz – Gród Posadów Mój.

Kolejny piękny Piknik z Myślą o Misjonarzach w Grodzie Posadów już za nami. Środki uzyskane z datków zostały przekazane na potrzeby misyjne oraz nowicjat dla sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach w kwocie 6 500,00 zł. Dla ruchu solidarności z misjami Maitri Lublin misjonarze świeccy przekazano 3 500,00 zł. Z całego serca jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom za otwarte serce dla misji.

Z darem modlitwy

Z darem modlitwy

ks. dr Andrzej Łuszcz

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Za nami VIII Piknik z Myślą o Misjonarzach w Grodzie Posadów

W imieniu organizatorów VIII już Pikniku w Grodzie Posadów, którymi byli Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów oraz Gmina Telatyn z całego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, sponsorom, wolontariuszom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie całego pikniku. Dzięki takim akcjom możemy wspierać naszych misjonarzy.

Wielkie Bóg zapłać.

Z darem modlitwy Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. dr Andrzej Łuszcz.