STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GRODU POSADÓW

KRS: 0000712402
NIP: 9212035597
REGON: 369186183

NR KONTA: 50 1240 2816 1111 0010 7934 2345