Majówka w Grodzie.

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. W Grodzie Posadów odbyła się niecodzienna majówka z udziałem wiernych, a także artystów.

Modlitwę poprowadził ks. Andrzej Łuszcz a muzycznie wspierał go Krzysztof Antkowiak.

Dzieci komunijne-dzieciom misji

Akcja "Dzieci komunijne dzieciom misji" - Radio Warszawa

W Kościele rozpoczął się czas szczególnej radości, gdyż polskie dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą. W tym okresie wiele z nich zostaje „małymi misjonarzami” i odmienia los swoich rówieśników w różnych częściach świata.
Dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, mogą pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych, podczas misyjnego dnia w Białym Tygodniu.

Biały Tydzień to dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej czas radości i wdzięczności za dar Eucharystii. Tak bliskie spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach pragnienie dzielenia się Ewangelią w wymiarze misyjnym. W tym okresie proponuje się dzieciom udział w misyjnym dziele Kościoła.

Jeden z dni Białego Tygodnia poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych, które nie doświadczyły jeszcze spotkania z Jezusem. Dzieci pierwszokomunijne modlą się wtedy za nie i w ich intencji przyjmują komunię św. Składają też dla nich część z prezentów otrzymanych z okazji I Komunii Świętej.
W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych, zwracamy się z wielką prośbą do włączenia się do zaszczytnej akcji „Dzieci komunijne – dzieciom misji”.
Pomocą w jego zorganizowaniu służy Sekretariat Krajowy PDMD, który od początku swojej działalności przygotowuje wsparcie w formie katechez, obrazków i kopertek.

Ofiary można przesyłać na konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Dzieci komunijne” lub „Biały Tydzień”

Dziękujemy za wszelkie dobro jakie realizowane jest z najmłodszymi na rzecz misji.

Wdzięczny za wszelkie dobro z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Źródło: https://dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/66-dzieci-komunijne-dzieciom-misji

Jest radość……

Jest wielka radość z uroczystego wręczenia Rozprawy Doktorskiej na KUL w Lublinie.
Na powstanie i ostateczny kształt mojej pracy doktorskiej miało wpływ wiele osób, którym chciałbym w tym miejscu z całego serca podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi wsparcie w trakcie studiów i pisania rozprawy doktorskiej. Niech dobry Bóg obdarzy łaskami.


Piękne dzieło. Studnie w Sabou i Rogho

Dzięki zorganizowaniu i pomyślnej realizacji zbiórki makulatury w 2018 i 2019 r.  powstało nasze wspólne dzieło.

Na terenie Burkina Faso powstały dwie studnie: jedna w Sabou a druga w Rogho  za co O. franciszkanie serdecznie dziękują całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Szczęść Boże!

Drogi Księże, w imieniu franciszkanów z misji w Burkina Faso bardzo dziękuję za pomoc ze strony Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Z przekazanych funduszy, zgodnie z umową, wykonane zostały dwie studnie na terenie naszej parafii. Pierwszy odwiert wykonano już w sierpniu 2019 na terenie Centrum Medycznego w Sabou, którego dyrektorem jest o. Tomasz Kręt. Ta studnia zasila Ośrodek Zdrowia i ułatwia jego funkcjonowanie, pomagając w ten sposób ludności z naszego regionu. Druga studnia wykonana została w wiosce Rogho, na terenie przy kaplicy. Podczas wykonywania studni nie brakowało trudności. Dwa odwierty były negatywne (aż do głębokości 95 m nie było wody) i dopiero za trzecim udało się dotrzeć do pokładów wody. Okoliczni mieszkańcy są szczęśliwi gdyż studnia pomaga łatwiej zdobyć wodę pitną, bez konieczności pokonywania dużych odległości. Za każdym razem gdy jesteśmy w Rogho ludzie dziękują za ten dar i modlą się za ofiarodawców.

o. Sylwester Pudło Sabou

Bogu niech będą dzięki wszystkim zaangażowanym w to szlachetne dzieło.

Z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

68 Światowy Dzień Trędowatych – 31.01.2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dzien_tredowatych_2021a-678x381-1.jpg

W ostatnią niedzielę stycznia, 31 stycznia 2021 roku, obchodzić będziemy 68. Światowy Dzień Trędowatych.  Jak co roku jest on zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy ofiarną pracą niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Światowy Dzień Trędowatych to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, choć od prawie czterdziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Miejmy otwarte serca dla najbardziej potrzebujących.

Z darem modlitwy ks. dr Andrzej Łuszcz

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/68-swiatowy-dzien-tredowatych-31-01-2021/

Wspieramy misjonarzy

Pomoc dla misjonarzy w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym, także materialnie. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż „Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji” (Jan Paweł II).

Jeden sms a tak wiele znaczy.