Chrystus Pan Zmartwychwstał. Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odnowy życia i nadziei, pragnę życzyć Wam Bożego pokoju, siły, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech łaska Tego, który skruszył wrota śmierci, umocni nas w wypełnianiu codziennych zadań i uzdolni do głoszenia Dobrej Nowiny o nowym życiu, którego jesteśmy uczestnikami. Pozwólmy aby łaska Pana przekształciła nas wewnętrznie, bądźmy ludźmi skupionego a nie rozproszonego serca, czuwającymi na modlitwie, mimo obrazów i trosk wypełniających naszą duszę. Jak lud oczekujący świtu nowego dnia dajmy się znów i wciąż zafascynować Bożej miłości.

Z darem modlitwy ks. dr Andrzej Łuszcz

Trzecia już studnia w Burkina Faso

Podczas konferencji księży dziekanów w dniu 16 marca 2022 r. biskup diecezjalny Marian Rojek przekazał na ręce ojców franciszkanów prowincji warszawskiej czek na kwotę 35 tyś. zł. Przedstawiciele tej wspólnoty zakonnej posługują misyjnie w Burkina Faso. Dla mieszkańców tego kraju dostęp do czystej wody jest na wagę złota i umożliwi produkcję warzyw a przede wszystkim polepszy warunki zdrowotne oraz higieniczne tamtejszych mieszkańców, które są tragiczne.

Z całego serca dziękujemy parafiom i wszystkim, którzy włączyli się w zbieranie makulatury a mianowicie: ks. Biskupowi Marianowi, ks. Kanclerzowi, parafii Gorajec, Krasnobród Sanktuarium, Komarów, Strzyżów, Żdanów, Klemensów, Nieledew, Cześniki, Złojec, Rachanie, Lipsko koło Zamościa, Suchowola, Trzeszczany, Tarnogród, Tomaszów Św. Józef, Zamość Brat Albert, Hrubieszów Św. Mikołaj, Dom Seniora Biłgoraj,Łabunie Siostry, mieszkańcom parafii Łabunie, którzy dostarczyli duże ilości, szkołom w Tarnawatce, Józefowie i Tomaszowie Lubelskim.

Niech dobry Bóg błogosławi. Ks. dr Andrzej Łuszcz Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wielki Post – 40 dni pokuty

Modlitwy na post o chlebie i wodzie

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa, wędlin.

Jeśli podejmujesz post o chlebie i wodzie, to zastosuj się do zalecenia Matki Bożej, aby zawsze rano zjeść dwie kromki chleba i szklanka ciepłej wody – unikniesz przez to bólu żołądka.  W ciągu dnia wody i chleba można pić i jeść ile się chce.

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE POSTU (poranna)

Duchu Święty, oddaję Ci ten dzień jako ofiarę za grzechy niepohamowanej konsumpcji świata, który uczynił bożka z jedzenia i odbiera żywność najbiedniejszym i najsłabszym. Przepraszam Cię za grzechy obżarstwa i pijaństwa, który wyparł życie duchowe. Wspomóż mnie w tej ofierze i daj mi siłę do przezwyciężenia pokus. Maryjo, Matko Miłosierdzia, pobłogosław mnie i uczyń wiernym narzędziem Twojej Woli. Amen.

AKT STRZELISTY W CZASIE WALKI DUCHOWEJ /pokusa aby przerwać post/

Boże Wszechmogący, składam Ci tę ofiarę przez Niepokalane Serce Maryi. Umocnij mnie w Jej Sercu mocą KRWI Chrystusa, abym wytrwał w walce do końca.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE POSTU (wieczorna)

Ojcze Niebieski, przyjmij tę ofiarę zanurzoną w Najdroższej Krwi Chrystusa i uświęconą w Niepokalanym Sercu Maryi na zadośćuczynienie za grzechy świata w połączeniu ze wszystkimi postami, jakie w ciągu swego życia ofiarował Ci Twój Syn Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna, święty Józef i wszyscy święci. Niech moja ofiara będzie połączona z cierpieniem wszystkich, którzy cierpieli i cierpią głód, niedostatek i nędze. Dobrowolnie oddaję się Twojej sprawiedliwości w imieniu tych dusz, które dotknąłeś cierpieniem. Łączę moją ofiarę z ich ofiarą, abyś był uwielbiony w każdym cierpieniu i pokucie. Amen.

Kolędowanie misyjne

Dziś 26 grudnia w uroczystość Świętej Rodziny nasze dzieci z parafii Łabunie  kolędowały dzieciom z Kazachstanu. Dzięki zebranym środkom, które zostaną przekazane dla dzieci w Kazachstanie wiele z nich będzie miało zapewnioną naukę, zabawę. Misjonarze zakładają świetlice, organizują obozy, kolonie i starają się zapewniać godne życie dzieciom niepełnosprawnym.

Wielkie Bóg zapłać naszym małym misjonarzom i ich rodzicom.

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę
przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Niech za przyczyną Bożej Dzieciny w naszych
sercach zagości prawdziwy pokój w świecie zdominowanym lękiem
i często pozbawionym nadziei.
Niech pokorna kontemplacja Tajemnicy Wcielenia będzie dla nas
źródłem duchowych mocy i radości.
Niech otacza nas miłość i ludzka życzliwość, dzięki którym łatwiej
jest znosić przeciwności losu.
A Nowy Rok 2022 niech upływa w zdrowiu, szczęściu
i wszelkiej pomyślności.

Z darem modlitwy

Ks. dr Andrzej Łuszcz
Proboszcz parafii MB Szkaplerznej i Św. Dominika w Łabuniach
Dyrektor Dzieł Misyjnych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Światowy Dzień Misyjny 24 października 2021 r.

Światowy Dzień Misyjny, obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października, z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi apostołami Ewangelii – napisał papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny.

Tematem Orędzia są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Franciszek odwołuje się do doświadczeń pierwszych chrześcijan, zapisanych w Dziejach Apostolskich.

Źródło i więcej informacji na stronie: