XXII Tydzień św. Krzysztofa – wspieramy misjonarzy 18-25.07.2021

Po raz dwudziesty drugi, w dniach 18-25 lipca 2021 obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem świętego Męczennika ze starożytności chrześcijańskiej, św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących.

Przy tej okazji do wszystkich użytkowników pojazdów corocznie kierowany jest także apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

więcej / materiały do pobrania: www.miva.pl

Za nami VII Rodzinny Piknik w Posadowie.


W imieniu organizatorów VII już Pikniku w Grodzie Posadów, którymi byli Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów oraz Gmina Telatyn z całego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, sponsorom, wolontariuszom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie całego pikniku. Dzięki takim akcjom możemy wspierać naszych misjonarzy. Środki zgromadzone z pikniku w kwocie 13 658,75 zł w dniu 14-07-2021 r. zostały przekazane Siostrom Franciszkankom Misjonarkom Maryi z Łabuń.

Wielkie Bóg zapłać.

Z darem modlitwy Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Andrzej Łuszcz.

Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość.

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/16353,vii-piknik-w-posadowie-z-mysla-o-misjonarzach

Majówka w Grodzie.

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. W Grodzie Posadów odbyła się niecodzienna majówka z udziałem wiernych, a także artystów.

Modlitwę poprowadził ks. Andrzej Łuszcz a muzycznie wspierał go Krzysztof Antkowiak.

Dzieci komunijne-dzieciom misji

Akcja "Dzieci komunijne dzieciom misji" - Radio Warszawa

W Kościele rozpoczął się czas szczególnej radości, gdyż polskie dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą. W tym okresie wiele z nich zostaje „małymi misjonarzami” i odmienia los swoich rówieśników w różnych częściach świata.
Dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, mogą pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych, podczas misyjnego dnia w Białym Tygodniu.

Biały Tydzień to dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej czas radości i wdzięczności za dar Eucharystii. Tak bliskie spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach pragnienie dzielenia się Ewangelią w wymiarze misyjnym. W tym okresie proponuje się dzieciom udział w misyjnym dziele Kościoła.

Jeden z dni Białego Tygodnia poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych, które nie doświadczyły jeszcze spotkania z Jezusem. Dzieci pierwszokomunijne modlą się wtedy za nie i w ich intencji przyjmują komunię św. Składają też dla nich część z prezentów otrzymanych z okazji I Komunii Świętej.
W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych, zwracamy się z wielką prośbą do włączenia się do zaszczytnej akcji „Dzieci komunijne – dzieciom misji”.
Pomocą w jego zorganizowaniu służy Sekretariat Krajowy PDMD, który od początku swojej działalności przygotowuje wsparcie w formie katechez, obrazków i kopertek.

Ofiary można przesyłać na konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Dzieci komunijne” lub „Biały Tydzień”

Dziękujemy za wszelkie dobro jakie realizowane jest z najmłodszymi na rzecz misji.

Wdzięczny za wszelkie dobro z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Źródło: https://dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/66-dzieci-komunijne-dzieciom-misji