Piękne dzieło. Studnie w Sabou i Rogho

Dzięki zorganizowaniu i pomyślnej realizacji zbiórki makulatury w 2018 i 2019 r.  powstało nasze wspólne dzieło.

Na terenie Burkina Faso powstały dwie studnie: jedna w Sabou a druga w Rogho  za co O. franciszkanie serdecznie dziękują całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Szczęść Boże!

Drogi Księże, w imieniu franciszkanów z misji w Burkina Faso bardzo dziękuję za pomoc ze strony Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Z przekazanych funduszy, zgodnie z umową, wykonane zostały dwie studnie na terenie naszej parafii. Pierwszy odwiert wykonano już w sierpniu 2019 na terenie Centrum Medycznego w Sabou, którego dyrektorem jest o. Tomasz Kręt. Ta studnia zasila Ośrodek Zdrowia i ułatwia jego funkcjonowanie, pomagając w ten sposób ludności z naszego regionu. Druga studnia wykonana została w wiosce Rogho, na terenie przy kaplicy. Podczas wykonywania studni nie brakowało trudności. Dwa odwierty były negatywne (aż do głębokości 95 m nie było wody) i dopiero za trzecim udało się dotrzeć do pokładów wody. Okoliczni mieszkańcy są szczęśliwi gdyż studnia pomaga łatwiej zdobyć wodę pitną, bez konieczności pokonywania dużych odległości. Za każdym razem gdy jesteśmy w Rogho ludzie dziękują za ten dar i modlą się za ofiarodawców.

o. Sylwester Pudło Sabou

Bogu niech będą dzięki wszystkim zaangażowanym w to szlachetne dzieło.

Z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

68 Światowy Dzień Trędowatych – 31.01.2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dzien_tredowatych_2021a-678x381-1.jpg

W ostatnią niedzielę stycznia, 31 stycznia 2021 roku, obchodzić będziemy 68. Światowy Dzień Trędowatych.  Jak co roku jest on zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy ofiarną pracą niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Światowy Dzień Trędowatych to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, choć od prawie czterdziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Miejmy otwarte serca dla najbardziej potrzebujących.

Z darem modlitwy ks. dr Andrzej Łuszcz

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/68-swiatowy-dzien-tredowatych-31-01-2021/

Wspieramy misjonarzy

Pomoc dla misjonarzy w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym, także materialnie. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż „Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji” (Jan Paweł II).

Jeden sms a tak wiele znaczy.