68 Światowy Dzień Trędowatych – 31.01.2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dzien_tredowatych_2021a-678x381-1.jpg

W ostatnią niedzielę stycznia, 31 stycznia 2021 roku, obchodzić będziemy 68. Światowy Dzień Trędowatych.  Jak co roku jest on zachętą do modlitwy i materialnego wsparcia misjonarzy i misjonarek, którzy ofiarną pracą niosą pomoc najbiedniejszym z biednych.

Światowy Dzień Trędowatych to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo, choć od prawie czterdziestu lat (od 1982 roku) medycyna dysponuje skuteczną terapią, która pozwala wyeliminować z organizmu odpowiedzialną za trąd bakterię Hansena.

Miejmy otwarte serca dla najbardziej potrzebujących.

Z darem modlitwy ks. dr Andrzej Łuszcz

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Źródło: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/68-swiatowy-dzien-tredowatych-31-01-2021/

Wspieramy misjonarzy

Pomoc dla misjonarzy w krajach misyjnych stanowią ofiary materialne, dzięki którym misjonarz może pomagać głodnym i potrzebującym, wśród których pracuje. Także misjonarze muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do pracy misyjnej, by móc pomagać innym, także materialnie. Do tego niezbędna jest pomoc płynąca od nas, gdyż „Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu do dyspozycji” (Jan Paweł II).

Jeden sms a tak wiele znaczy.