Apel o pomoc w budowie studni

Apel o pomoc w wybudowaniu studni dla mieszkańców Basnere (Burkina Faso)”

POMAGAJMY !!!!

Akcję można wesprzeć wpłacając pieniądze na konto;

Diecezja Zamojsko – Lubaczowska, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość, nr konta: 57 1240 2005 1111 0010 1940 4403 z dopiskiem STUDNIA NA MISJE.