Ks. Andrzej Łuszcz – Gród Posadów Mój.

Kolejny piękny Piknik z Myślą o Misjonarzach w Grodzie Posadów już za nami. Środki uzyskane z datków zostały przekazane na potrzeby misyjne oraz nowicjat dla sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach w kwocie 6 500,00 zł. Dla ruchu solidarności z misjami Maitri Lublin misjonarze świeccy przekazano 3 500,00 zł. Z całego serca jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom za otwarte serce dla misji.

Z darem modlitwy

Z darem modlitwy

ks. dr Andrzej Łuszcz

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.