Za nami VIII Piknik z Myślą o Misjonarzach w Grodzie Posadów

W imieniu organizatorów VIII już Pikniku w Grodzie Posadów, którymi byli Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów oraz Gmina Telatyn z całego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, sponsorom, wolontariuszom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie całego pikniku. Dzięki takim akcjom możemy wspierać naszych misjonarzy.

Wielkie Bóg zapłać.

Z darem modlitwy Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

ks. dr Andrzej Łuszcz.