Pomaganie przez zbieranie fasoli.

Pomagamy dzieciom na misjach w Burundii zbierając fasolę na polach Rokitna obok Posadowa.