Dzieci komunijne-dzieciom misji

Akcja "Dzieci komunijne dzieciom misji" - Radio Warszawa

W Kościele rozpoczął się czas szczególnej radości, gdyż polskie dzieci przeżywają Pierwszą Komunię Świętą. W tym okresie wiele z nich zostaje „małymi misjonarzami” i odmienia los swoich rówieśników w różnych częściach świata.
Dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, mogą pomóc swoim rówieśnikom z krajów misyjnych, podczas misyjnego dnia w Białym Tygodniu.

Biały Tydzień to dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej czas radości i wdzięczności za dar Eucharystii. Tak bliskie spotkanie z Jezusem rodzi w ich sercach pragnienie dzielenia się Ewangelią w wymiarze misyjnym. W tym okresie proponuje się dzieciom udział w misyjnym dziele Kościoła.

Jeden z dni Białego Tygodnia poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych, które nie doświadczyły jeszcze spotkania z Jezusem. Dzieci pierwszokomunijne modlą się wtedy za nie i w ich intencji przyjmują komunię św. Składają też dla nich część z prezentów otrzymanych z okazji I Komunii Świętej.
W imieniu Papieskich Dzieł Misyjnych, zwracamy się z wielką prośbą do włączenia się do zaszczytnej akcji „Dzieci komunijne – dzieciom misji”.
Pomocą w jego zorganizowaniu służy Sekretariat Krajowy PDMD, który od początku swojej działalności przygotowuje wsparcie w formie katechez, obrazków i kopertek.

Ofiary można przesyłać na konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa
72 1020 1013 0000 0102 0002 7169 z dopiskiem „Dzieci komunijne” lub „Biały Tydzień”

Dziękujemy za wszelkie dobro jakie realizowane jest z najmłodszymi na rzecz misji.

Wdzięczny za wszelkie dobro z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Źródło: https://dzieciom-misji.missio.org.pl/aktulanosci/66-dzieci-komunijne-dzieciom-misji