Jest radość……

Jest wielka radość z uroczystego wręczenia Rozprawy Doktorskiej na KUL w Lublinie.
Na powstanie i ostateczny kształt mojej pracy doktorskiej miało wpływ wiele osób, którym chciałbym w tym miejscu z całego serca podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi wsparcie w trakcie studiów i pisania rozprawy doktorskiej. Niech dobry Bóg obdarzy łaskami.