Piękne dzieło. Studnie w Sabou i Rogho

Dzięki zorganizowaniu i pomyślnej realizacji zbiórki makulatury w 2018 i 2019 r.  powstało nasze wspólne dzieło.

Na terenie Burkina Faso powstały dwie studnie: jedna w Sabou a druga w Rogho  za co O. franciszkanie serdecznie dziękują całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Szczęść Boże!

Drogi Księże, w imieniu franciszkanów z misji w Burkina Faso bardzo dziękuję za pomoc ze strony Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Z przekazanych funduszy, zgodnie z umową, wykonane zostały dwie studnie na terenie naszej parafii. Pierwszy odwiert wykonano już w sierpniu 2019 na terenie Centrum Medycznego w Sabou, którego dyrektorem jest o. Tomasz Kręt. Ta studnia zasila Ośrodek Zdrowia i ułatwia jego funkcjonowanie, pomagając w ten sposób ludności z naszego regionu. Druga studnia wykonana została w wiosce Rogho, na terenie przy kaplicy. Podczas wykonywania studni nie brakowało trudności. Dwa odwierty były negatywne (aż do głębokości 95 m nie było wody) i dopiero za trzecim udało się dotrzeć do pokładów wody. Okoliczni mieszkańcy są szczęśliwi gdyż studnia pomaga łatwiej zdobyć wodę pitną, bez konieczności pokonywania dużych odległości. Za każdym razem gdy jesteśmy w Rogho ludzie dziękują za ten dar i modlą się za ofiarodawców.

o. Sylwester Pudło Sabou

Bogu niech będą dzięki wszystkim zaangażowanym w to szlachetne dzieło.

Z darem modlitwy
ks. dr Andrzej Łuszcz
Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej