Dwie studnie w Afryce

Dzięki zaangażowaniu Papieskich Dzieł Misyjnych oraz mieszkańców naszej diecezji, którzy od marca do grudnia 2018 roku włączyli się w zbiórkę makulatury udało się zebrać potrzebne środki na budowę studni dla mieszkańców Afryki.

Wczoraj (28.08) zostały przekazane odpowiednie dokumenty i zebrane pieniądze na ten cel. Udało się zebrać kilkaset ton makulatury, a tym samym ponad 65 tyś. zł.Pieniądze te pozwolą na budowę dwóch studni w Burkina Faso na terenie parafii w Sabou, którą prowadzą ojcowie franciszkanie, pochodzący m.in. z Polski, w tym z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Budowa studni ze zbiórki makulatury w naszej diecezji powinna zostać ukończona w listopadzie br.

Wody śródlądowe Burkina Faso wynoszą zaledwie 400 km2 co stanowi 1/16 zasobów Polski. W zdecydowanej większości są to obszary bezodpływowe nienadające się do picia. Dlatego potrzeby mieszkańców Burkina Faso w wodę są bardzo duże.

Zobacz więcej

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10936,czysta-woda-w-burkina-faso